Història

  • CEIP Jaume Fornaris i Taltavull

Història

El C.P. Jaume Fornaris i Taltavull és un centre públic d’Educació Infantil i Primària que depèn de la Conselleria d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears, des de l’any 1977.

Està situat al final del carrer de Les Creus en Son Servera, al peu mateix del Puig de Sa Font. Entre el carrer de Les Creus i el carrer de L’Escola, al vessant sud-oest té una finca rústica de pinar i garriga, protegida com ANEI, on comença el puig.

L’edifici de primària es va inaugurar l’any 1977 amb 18 aules. També hi ha un edifici separat per educació infantil amb sis aules.

Durant l’any 2010 s’ha fet una ampliació, molts d’anys desitjada, que consisteix amb un menjador nou, un gimnàs i l’adaptació de l’escola al decret de barreres arquitectòniques i al pla d’autoprotecció.

La matrícula anual és de  546 alumnes (146 a infantil i 400 a primària, curs 10-11), amb una ràtio mitja d’uns 21/22 alumnes per aula. Tres línies d’educació primària i dues d’educació infantil.

Un servei de menjador per tot l’alumnat, servit per una empresa de la zona que fa el menjar al mateix centre amb tres persones a la cuina, i amb monitores que atenen els infants abans i després de dinar. L’horari és continuat, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores.

L’horari de menjador és de 14 hores a 16 hores, i després comencen un seguit d’activitats extraescolars organitzades per l’APIMA.

L’alumnat del nostre centre està adscrit a l’Institut de Son Servera, on pot cursar ESO i Batxiller.

La majoria dels alumnes viuen a la població de Son Servera, una minoria a Cala Millor, Cala Bona o Costa dels Pins. A la localitat de C. Millor hi ha l’altre centre d’Infantil i Primària del municipi també de tres línies, Na Penyal, adscrit al mateix Institut.
Moltes de les famílies del nostre alumnat treballa al sector terciari, la major part a hosteleria i comerç. El vuitanta per cent dels pares i mares dels nostres alumnes ha nascut fora de Mallorca, no així els seus fills i filles, que són mallorquins, encara que parlen el castellà a casa seva i al carrer. Amb l’espanyola hi ha al centre alumnes de 14 nacionalitats diferents.

Pel que fa a l’entorn físic els nuclis de C. Millor i C. Bona estan fortament urbanitzats. Als voltants del centre darrerament s’hi estan construint molts de blocs d’habitatges que l’ocupen famílies que matriculen els seus fills al centre.
Un dels objectius del centre és intentar que l’ interès dels nostres alumnes i les seves famílies per la cultura, costums, la llengua, etc. de la Comunitat de les Illes Balears cada vegada vagi en augment i es vagi assolint progressivament com a pròpia.