EQUIP DOCENT

  • CEIP Jaume Fornaris i Taltavull

EQUIP DOCENT

EQUIP DIRECTIU
Directora Aina LLorer
Cap d’Estudis Magdalena Galmés
Secretària Mª José González
EDUCACIÓ INFANTIL
3 anys A  Mercè Mateu
3 anys B  Mª Antònia Fuster
4 anys A  Antònia Ferriol
4 anys B  Marga Llinàs
5 anys A  Cati Oliver
5 anys B  Cati Torrens
Mestres +1  Rosa Vives, Cristina Chaparro, Catalina Servera
EDUCACIÓ PRIMÀRIA
Educació Primària 1r A  Mª Montserrat Ginard
Educació Primària 1r B  Joana Pascual
Educació Primària 1r C  Miquela Gornals
Educació Primària 2n A  Mª José Pérez
Educació Primària 2n B  Bel Sard
Educació Primària 2n C  Mª José Mir
Educació Primària 3r A  Cati Galmés / Joan Llabrés
Educació Primària 3r B  Aleix Sardeny
Educació Primària 3r C  Miquela Gornals
Educació Primària 4t A  Pere Domenge
Educació Primària 4t B  Aina Servera
Educació Primària 4t C  Miquel Ginard
Educació Primària 5è A  Mª José González
Educació Primària 5è B  Mª Montserrat Català
Educació Primària 5è C  Xisca Servera
Educació Primària 6è A  Miguel Ángel Alonso
Educació Primària 6è B  Àngela Massanet
ESPECIALISTES
Llengua Estrangera (Anglès) Rosa C. Martínez,MªBel Vietes, Francisca Adrover
Educació Física Pere Domenge, Bel Morey
Educació Musical Yolanda Moreno Velasco
Religió Cristina Pulido Fuentes
Atenció a la diversitat Xisca Massanet
Pedagogia Terapèutica Mª Montserrat Castor i Monserrat Bonet
Audició i Llenguatge Ana Balaguer
A.T.E
Orientadora  Margot Cabrer
ALTRES PROFESSIONALS
Psicòloga del SEM Antònia Lechón