EQUIP DOCENT

  • CEIP Jaume Fornaris i Taltavull

EQUIP DOCENT

EQUIP DIRECTIU
Directora Aina LLorer
Cap d’Estudis Magdalena Galmés
Secretària Mª José González
EDUCACIÓ INFANTIL
3 anys A  Cati Oliver
3 anys B  Rosa Vives
4 anys A  Mercè Mateu
4 anys B  Cati Torrens
5 anys A Antònia Ferriol
5 anys B Margalida Llinàs
Mestres +1 Angèlica Aguiló, Melany Arias
EDUCACIÓ PRIMÀRIA
Educació Primària 1r A  Miguel Ángel Alonso
Educació Primària 1r B  Joan Llabrés
Educació Primària 1r C  Bel Salvà
Educació Primària 2n A  Mª Montserrat Ginard
Educació Primària 2n B  Joana Pascual
Educació Primària 2n C  Miquela Gornals
Educació Primària 3r A  Mª José Pérez
Educació Primària 3r B  Bel Sard
Educació Primària 3r C  Mª José Mir
Educació Primària 4t A  Àngela Massanet
Educació Primària 4t B  Esther Ferrera
Educació Primària 4t C  Mª Antònia Galán
Educació Primària 5è A  Pere Domenge
Educació Primària 5è B  Aina Servera
Educació Primària 5è C  Miquel Ginard
Educació Primària 6è A  Mª José González
Educació Primària 6è B  Mª Montserrat Català
Educació Primària 6è C  Xisca Servera
ESPECIALISTES
Llengua Estrangera (Anglès)  Rosa C. Martínez,MªBel Vietes, Francisca Adrover
Educació Física  Pere Domenge, Bel Morey, Mª Antònia Galán
Educació Musical  Yolanda Moreno Velasco
Religió  Cristina Pulido Fuentes
Atenció a la diversitat  Xisca Massanet
Pedagogia Terapèutica  Mª Montserrat Castor i Monserrat Bonet
Audició i Llenguatge  Margalida Llabrés
A.T.E
Orientadora  Victòria Velasco
ALTRES PROFESSIONALS
Psicòloga del SEM  Antònia Lechón